syssla

syssla
• anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande
• göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet
• göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet, verksamhet
• tjänstgöra, operera, släpa, slita, jobba, sträva

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • syssla med — • tjänstgöra, operera, släpa, slita, jobba, sträva • pyssla, syssla med, knåpa, knoga, plocka, greja, meka …   Svensk synonymlexikon

  • syssla — I s ( n, sysslor) uppgift, göromål II s ( n, sysslor) växt III v ( de, t) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • uppgift — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla,… …   Svensk synonymlexikon

  • sysslande — • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet, verksamhet • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • tjänst — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, funktion, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • verksamhet — • möda, ansträngning, strävan, verksamhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • drift, avdrift, manövrering, bedrivande, verksamhet • verksamhet, handling, ingripande, operation, åtgärd • göromål, arbete,… …   Svensk synonymlexikon

  • ämbete — • plats, tjänst, befattning, arbete, jobb, ämbete • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • anställning — • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • arbete — • effekt, prestation, kraft • möda, ansträngning, strävan, verksamhet • arbete, verksamhet • verksamhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete …   Svensk synonymlexikon

  • befattning — • anställning, ämbete, tjänst • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”